رکس مانع از بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

رکس مانع یک بازی سرگرم کننده پر شده با تعداد زیادی از مانع برای انجام است. هدف شما این است که برای انجام کار اختصاص داده شده برای تکمیل هر سطح. شما سه شانس در هر سطح. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

برای سوار شدن.
کلید های شماره 1،2،3 و 4 به انجام stunts.

DrivingStuntsBicycleDinosaur