دوچرخه بهار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

سوار دوچرخه خاک خود را بر روی زمین با شکوه به شما در حفظ و متعادل و نوک بیش از نه.

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - حرکت به جلو / عقب
چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی انجمن را وارد کنید / فاصله - تغییر جهت حرکت.

DrivingObstacleBalancingBalanceBicycleSpringBike