אופני האביב משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   31 75% with 4 votes

לרכב על אופני העפר שלך על פני השטח שופעים כמו שאתה לשמור על איזון ולא להתהפך.

בקרות משחק:
למעלה / למטה במקשי חצים - הזזת קדימה / אחורה מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-.. מאזן
הזן / מקש רווח - כיוון שינוי.

DrivingObstacleBalancingBalanceBicycleSpringBike