ינקס אופניים 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

בקרת פיזיקת האופניים שלך כמו שאתה להטות ולהישען על האופניים שלך כדי להפוך אותו ומורד המדרונות.

בקרות משחק:
את מקש חץ - להאיץ את מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-.. Lean
מקש חץ - בלם / הפוך.

MotorcycleObstacleBalancingLynxBike