Lynx Bike 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Kiểm soát xe đạp của bạn vật lý như bạn nghiêng và nạc trên xe đạp của bạn để làm cho nó lên và xuống dốc.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Tăng tốc
Trái / phải phím mũi tên -. Nạc
phím mũi tên xuống -. Phanh / đảo ngược.

MotorcycleObstacleBalancingLynxBike