Bike Mania On Ice Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Thứ ba trò chơi Bike Mania cuối cùng đã đến với niềm vui nhiều hơn nữa về đá! Thể hiện kỹ năng của bạn trong những trở ngại khác nhau trên ice.Have vui vẻ!

Điều khiển:
Lên / xuống phím mũi tên - Di chuyển tiếp / lạc hậu
trái / phải phím mũi tên -. Biker nạc 's cơ thể.

MotorcycleObstacleSeriesBalancingBikeMania