Bike Mania Arena 1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Đi xe đạp của bạn trên tất cả các trở ngại như bạn giữ từ tới hạn trên và bị rơi.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingMotorcycleObstacleBikeManiaArena