Moto - X Arena 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Moto-X Arena đã trở lại! Nghiêng xe đạp của bạn trên 12 cấp độ thách thức
.


Điều khiển:
Phím mũi tên - Di chuyển Chuyển tiếp
phím mũi tên xuống -. Di chuyển ngược
Trái / phải phím mũi tên -. Cân bằng lái

DrivingMotorcycleObstacleBalancingBalanceArena