Moto - X 2 Arena igra

igra opis

glasati: Jeste li se sviđa ova igra?   00

Moto-X Arena je natrag! Nagnite bicikl preko 12 razina izazovan! Pregled.

Game kontrole:
Tipka sa strelicom gore - Move Forward pregled, dolje strelicama -. Pomicanje unatrag pregled Lijevo / desno tipke sa strelicama -. Balance rider

DrivingMotorcycleObstacleBalancingBalanceArena