Stunt Mania 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

10 cấp độ của việc sử dụng nitro và đẩy mạnh hơn nhảy để làm pha nguy hiểm. Nhận được điểm để tiến tới cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Di chuyển Chuyển tiếp
phím mũi tên xuống -. Di chuyển ngược
Trái / phải phím mũi tên -. Nạc
Spacebar -. Turn Back
1-7 -.. Thực hiện Stunts
CTRL - Tăng.

SportsMotorcycleObstacleBalancingStuntsMania