Tg Motocross 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

3 cấp độ dần dần khó khăn hơn trong việc cân bằng xe gắn máy của bạn và làm cho nó qua các lỗ núi.

Điều khiển:
Phím mũi tên -
Throttle phím mũi tên xuống -.. Phanh
Trái / phải phím mũi tên -
Z, X, C, V, B Lean - Tricks..

SportsMotorcycleObstacleStuntsMotocross