Bike hạt nhân Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Mức độ hoàn thành càng nhanh càng tốt để đạt được điểm số điểm tối đa. Tối đa hóa điểm số của bạn bằng cách thu thập tiền thưởng và thực hiện các pha nguy hiểm.

Điều khiển:
Lên / xuống phím mũi tên - Di chuyển Chuyển tiếp / ngược
Trái / phải phím mũi tên -. Nạc.

SportsMotorcycleObstacleStuntsNuclearBike