אופניים גרעיניים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   42 66.67% with 6 votes

רמות שלמות מהר ככל האפשר כדי להשיג נקודות הציון מרביות. מקסם את הציון שלך על ידי איסוף בונוסים וביצוע פעלולים.

בקרות משחק:
למעלה / למטה במקשי חצים - הזזת קדימה / אחורה מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-. Lean.

SportsMotorcycleObstacleStuntsNuclearBike