מאסטר האופניים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   30 100% with 3 votes

אם אתה חושב שאתה אדון על האופניים אתה יכול לנסות להשתלט על הורים אופני משחק מיומנות האופניים!

בקרות משחק:
למעלה / למטה במקשי חצים - הזזת קדימה / אחורה מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-.. מאזן
הזן / מקש רווח - כיוון שינוי.

MotorcycleObstacleBalancingBikeMaster