ניסיון האופניים Pro משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

לאזן את האופניים שלך בעת שנסע לאורך מסלול המכשולים.

בקרות משחק:
מקשי חיצים שמאלה / ימינה
חץ קדימה - - חץ למעלה מפתח.. מאזן
הזן / מקש רווח - כיוון שינוי.

MotorcycleObstacleBalancingTrialBike