משחק אופני עפר 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   61 85.71% with 7 votes

לנהוג על אובייקטים כמו שאתה איזון האופניים שלך. קשה יותר ממה שרוב משחקי איזון אופניים של סגנון זה.

בקרות משחק:
מקש חץ - להאיץ. מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-. ההטיה
מקש חץ - בלם.

SportsMotorcycleObstacleBalancingDirtBikeGame