Dirt Bike 2 เกม เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   61 85.71% with 7 votes

ขับรถมากกว่าวัตถุที่คุณสมดุลจักรยานของคุณ หนักกว่าที่เกมส่วนใหญ่จักรยานสมดุลของสไตล์นี้

ตัวควบคุมเกม:
ปุ่มลูกศรขึ้น -. ความเร็วขึ้น
ซ้าย / ขวาปุ่มลูกศร -. เอียง
ลงคีย์ลูกศร - เบรก

SportsMotorcycleObstacleBalancingDirtBikeGame