פעלולים אופני עפר 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

יכול לא לקבל פעולה מוטסת בוצית מספיק? כמו הדמויות וכלי הרכב המוזרות? כן. גם אותנו.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

MotorcycleObstacleSeriesStuntDirtBike