ارتقا دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پرش با موتور سیکلت خود را و انجام pirouettes های دیدنی و جذاب توسط هوا.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت / تلنگر های فاصله
- استفاده از موشک
A، S، D، F، G، H - کلاهبرداری.

MotorcycleObstacleStuntsTiming BikeUpgrade