موتور سیکلت شیدایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

رانندگی ماشین خود را بر روی تپه های سنگی از دره ها. در این دقیق تا تپه مسابقه بازی مسابقه به تنهایی و یا در برابر بازیکن کامپیوتر و سعی کنید برای رسیدن به پرچم دزدان دریایی برای باز کردن سطح بعدی!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان -. لین
پایین کلید فلش - معکوس است.

DrivingRacingMotorcycleObstacleBalancingMotorbikeMania