BMX رمپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این زمان بر روی دوچرخه خود را دریافت کنید و سر به پایین سطح شیب دار BMX برای نشان دادن مهارت های دوچرخه سواری خود را است. سوار دوچرخه خود را، به دست آوردن شتاب و انجام stunts بر روی دوچرخه خود را در حالی که در هوا. سخت تر از شیرین کاری امتیاز بیشتری به شما کسب درآمد. موفق باشید!

کنترل بازی:
· Accelerate = Up Arrow Key · Side Flip = Down Arrow Key · Superman Flip = A Key · Rotate Handle = S Key · Batman Flip = D Key

Sports BikeRamp