Batman Stunts Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   193 86.36% with 22 votes

Ride the dark knight Batman và thực hiện các pha nguy hiểm để hoàn thành cấp. Kiểm tra nhiệm vụ được giao của bạn ở phía dưới màn hình của game.Unlock pha nguy hiểm khác bằng cách làm lật phía trước, backflip và pha nguy hiểm khác. Bạn có cuộc sống hạn chế để tồn tại.

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để ride.Use 1,2,3 và 4 phím num để thực hiện các pha nguy hiểm.

DrivingStunts