Ninja Stunts Rùa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

đi xe đạp của bạn với ninja và thực hiện các pha nguy hiểm để hoàn thành cấp độ.
mục tiêu của bạn được chỉ định trong mỗi cấp, hoàn thành nhiệm vụ để giành chiến thắng
mức. Sử dụng 1,2,3,4 và 5 để thực hiện các pha nguy hiểm và lật cho tiền thưởng
điểm. Tất cả các tốt nhất!

Điều khiển:

Sử dụng 1,2,3,4 và 5 để thực hiện các pha nguy hiểm.
Sử dụng các phím mũi tên để đi xe.

DrivingRacingStunts