Cookie Chase Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Steve Quảng trường là đói! Di chuyển chuột của bạn để giúp anh ta ăn bánh quy. Bạn có thể nhận tiền thưởng cho điểm nhiều hơn, nhưng xem ra cho kẻ thù màu đỏ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

Collecting FoodDefaultCookieChase