Cookie lễ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Trong game này kỹ năng thú vị bạn sẽ giúp Little Red Riding Hood để thu thập tất cả các chip cookie sô cô la. Có vẻ dễ dàng nhưng không phải của mình: bạn sẽ phải đi qua mê cung phức tạp, tránh những con sói xấu và nhồi cho mình với món ngon.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillCookieFeast