Tuyệt vời cookie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Catch như các cookie nhiều khi bạn có thể trong vòng 60 giây và xem ra cho tách trà rơi xuống!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyGreatCookie