קוקי גדולה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לתפוס כמו עוגיות רבות ככל שתוכל ב 60 שניות ולהסתכל החוצה ספלי תה נופל!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyGreatCookie