Cookie Cutter: xoắn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cắt crap và cắt giảm một số cookie. Làm thế nào nhanh chóng, bạn có thể làm cho hình dạng hoàn hảo cho những thú vui ăn ngon?

Điều khiển:
Click chuột để cắt bánh.
Bánh xe chuột hoặc z / x phím để xoay cắt.

KidsFoodGirlsCookieCutter-twisted