Cookie Cutter: Vật nuôi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Vách đá đầu bếp cookie có một thứ tự đặc biệt và nhu cầu giúp đỡ của bạn! Làm cọc của cookies pet hình! làm việc nhanh chóng và gọn gàng!

Điều khiển:
Chuột -. Cut Cookie
nút cuộn của chuột, Z / X - Xoay cắt cookie.

AnimalFoodCookieCutterPets