Lớp học Shenanigans game Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   177 70.83% with 24 votes

Trong trò chơi này, bạn phải nhận được ngay với tất cả các tai quái nhỏ của bạn mà không cần giáo viên đốm bạn. Mỗi shenanigan bạn có được đi với bạn sẽ kiếm được một số điểm khác nhau. Hãy cẩn thận khi bạn không bao giờ biết khi nào giáo viên có thể quay lại và bắt bạn làm điều gì đó bạn không nên 't làm. Trò chơi này là rất thú vị nhưng không cần bạn phải chú ý đến những gì 's xảy ra!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillClassroomGirlsGirlEasySkillAwesomeSimplePlayClassGirlyRoomShenanigansGame