World Class Chef: Nhật Bản Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Ẩm thực Nhật Bản đã phát triển qua nhiều thế kỷ như là một kết quả của nhiều thay đổi chính trị và xã hội. Các món ăn cuối cùng đã thay đổi với sự ra đời của thời đại Trung Cổ mà mở ra một đổ elitism với tuổi quy tắc shogun. Trong kỷ nguyên hiện đại đầu thay đổi lớn đã diễn ra mà giới thiệu nền văn hóa không phải người Nhật, văn hóa nổi bật nhất là phương Tây, Nhật Bản.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillGirlCookingGirlsWorldClassChefJapan