جشن کوکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در این بازی سرگرم کننده مهارت شما کمی هود سواری قرمز کمک خواهد کرد که برای جمع آوری تمام شکلات کوکی تراشه. از آن آسان است اما آن را نه به نظر می رسد: شما باید از طریق مزس پیچیده، اجتناب از گرگ بد و چاشنی خود را با رفتار میکند خوشمزه.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillCookieFeast