باغ وحش هاکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

در این بازی ورزشی شما خواهد سوارکار اسب دوانی شدن هوا با یک پرنده صورتی خوب بازی کند. سعی کنید به بسیاری از اهداف: یکی از اولین به هفت گل برنده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillSkillsHockeySkillSportsSport