میکی و دوستان ساقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

بازی هاکی روی هوا با میکی و دوستان!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsAnimalHockeyMickeyFriendsShootScore