Molson طرفدار هاکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

شوت جن هاکی روی کنید و سعی کنید به اهداف. تغییرات زاویه بعد از مدتی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsHockeyMolson