نبرد دیسک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

دختر کوچک هاکی روی میز بازی فلش. هدف این است که اسلاید جن را به هدف مخالفان خود را در حالی که دفاع از هدف خود. مسابقات سبک وزن و تنها 3 دقیقه.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsMouse SkillGirlHockeyGirlsDiscBattle