بازی قدرت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

شما دوباره 'در بازی قدرت تا نمره به عنوان چند بار که شما می توانید در طول دوره از 3 دوره. امتیاز اضافی را با ضربه زدن از حریف در یک نزاع و جدال خوب قدیمی مد هاکی.

کنترل بازی:
فضا شلیک کنید. فلش
کلید حرکت به راست / move این بازی رتبه بندی می شود >> نمایش دوباره و تجزیه و تحلیل سمت چپ.

SportsHockeyPowerPlay