بازی برای باشگاه شما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

پا زدن در حال حاضر درست به شلیک توپ و امیدوارم نمره هدف. این ها 'کاملا دشوار است برای گرفتن موقعیت صحیح و لحظه مناسب برای پا زدن.

کنترل بازی:
کنترل صفحه کلید: انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - لگد

کنترل ماوس:. ماوس
- حرکت / ضربه.

SportsBallSoccerFootballTiming PlayYourClub