X بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کشتن baddies در فراری قبل از اینکه آنها را به جهان.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyX-play