بن ده پریدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

کنترل بن 10 پرش به بالا سیستم عامل به عنوان دقیق که می توانید.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

Play GodTiming JumpingAndroid Cartoon