Segway بن ده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

راهنما بن به درایو segway، اجتناب از همه مانع

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به بازی

JumpingCartoonSegway