یک قطعه عبور از رودخانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

لوفی می خورد میوه Gomu Gomu است بنابراین نمی توانند شنا به عنوان آب باعث می شود strenghth خود را از دست دادن او را و او را غرق، سعی کنید برای کمک به او را به عبور از رودخانه با رقص از یک لاک پشت به دیگری بدون افتادن در آب است،

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AdventureJumpingAndroid Cartoon