یک قطعه پرش به بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چگونه بالا می تواند لوفی در آسمان بالا برود. سعی کنید برای رسیدن به بالاترین نقطه که ممکن است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillJumpingCartoon