بارت سیمپسون Segway بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1713 56.67% with 30 votes

بارت سیمپسون برای جمع آوری پول و avoir تمام موانع

کنترل بازی:
استفاده از کلید های فلش به بازی

DrivingThe SimpsonsBartSegway