سیمپسونها صفحه اصلی سلامت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7619 80% with 95 votes

گذارندن یک تور از خانه سیمپسونها! ساده اما زیبا بازی سرگرم کننده تعاملی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSimpsonsHomeInteractive