Simpsons Trang chủ tương tác Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7619 80% with 95 votes

Tham quan Nhà Simpsons! Đơn giản nhưng khá vui vẻ trò chơi tương tác.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSimpsonsHomeInteractive