سیمپسونها توپ از مرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5818 76.32% with 76 votes

مسابقه در اطراف توپ از مرگ به عنوان هومر را به عنوان شما را با شتاب خوب و گول زدن آجر.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بالا در
پایین کلید فلش -. آهسته پایین
است کلید فلش سمت چپ - روشن کردن سمت چپ انجمن راست کلید فلش - به نوبه خود حق فاصله
- دریافت حقوق آغاز شده است.

MotorcycleObstacleCollecting The SimpsonsBallDeath