Ben Ten nhảy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

kiểm soát ben 10 để nhảy lên những nền tảng như chính xác như bạn có thể.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Play GodTiming JumpingAndroid Cartoon