Avatar Cross The Lava Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

giúp Aang để vượt qua núi lửa bằng cách nhảy từ một tảng đá để khác mà không rơi trong dung nham

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PlatformsJumpingAndroid Cartoon