Luffy's Adventure Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   116 64.71% with 17 votes

Giúp Luffy để có được bản đồ kho báu cho dòng lớn, Khi bạn nhận được bản đồ, bạn có thể lên cấp bạn chỉ có bốn cuộc sống cho mỗi cấp độ

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để chơi, không gian để bắn, nhấn không gian thanh vũ khí sử dụng

ShootingAdventurePlatformsCollecting Cartoon